تصفح

Comune di
Quinto Vicentino
home
 
تغيير اللغة
italiano english español |عربي

الوثائق

29/04/2021 Informativa sul trattamento dei dati personali
06/11/2020 Refezione Scolastica MODELLO SSD - ADDEBITO DIRETTO SUL CONTO CORRENTE
30/07/2020 Refezione Scolastica DOMANDA ISCRIZIONE REF.SCOL. A.S. 20-21
20/01/2020 Refezione Scolastica MANUALE PAGAMENTI ON-LINE
الدخول في النظام
Hai dimenticato la password?

وصلات مواقع أخرى